Feature Image
 
   
Vatten - vårt viktigaste livsmedel

Sju miljoner människor i Sverige får sitt vatten från kommunala vattenledningsnät. Hälften av detta vatten hämtas från sjöar och vattendrag som också används som soptipp. I vattnet kan du hitta bekämpningsmedel, tungmetaller, industrikemikalier och surt nedfall. Listan kan göras lång.

Våra vattenfilter från Instapure råder bot på detta problem.
Vattenrenare F-2CE med R2-filter

Vattenrenare F8CU med R8-filter

Titta även på vår
Kalkborttagare

   
 
Interspeed Products AB, Box 101, Stationsvägen 11, 517 22 Bollebygd. tel. 033 - 28 58 27. Fax. 033 -  284958.
E-mail: info@interspeed.se

Läs om hur vi använder cookies